System mAnkieter przeznaczony jest do zbierania danych za pomocą formularzy z wykorzystaniem przenośnych urządzeń typu Palmtop / Smartphone. Zebrane dane są na bieżąco przesyłane do centralnego repozytorium gdzie są agregowane i analizowane. Możliwy jest eksport danych do innych systemów celem dalszej analizy.

mAnkieter przeznaczony jest do firm mających potrzebę zbierania danych i ich przetwarzania np. do przeprowadzania ankiet, inwentaryzacji etc

Cechy:

mWorkflow – mobilne procesy biznesowe

System mWorkflow służy do usprawniania i automatyzacji działań biznesowych wymagających wykorzystania pracowników terenowych. Umożliwia pełną swobodę konfiguracji sposobu przetwarzania danych na poszczególnych etapach, uzależnienie dalszego działania od wyniku poprzednich działań etc.

mAnkieter przeznaczony jest do firm mających potrzebę realizacji procesów zbierania i przetwarzania danych w oparciu o pracowników terenowych.

Cechy: